من مهدیار کمالی متولد 12اسفند 1383 در مشهد مقدس هستم .

دانش آموخته شده در رشته برنامه نویسی و کامپیوتر.

عضو گروه برنامه نویسی سیپنل آسیا و کینگ بات .